SZIKLA ESZPERANTÓ
  NYELVISKOLA

Hírek

KEZDŐ tanfolyam kezdete:


Kedd-Csütörtök 17-20 óráig
2018. július 3.

Vasárnap 9-15 óráig
2018. július 1.
csoportlétszám betelt
Miért tanuljak eszperantóul?
Nézzünk néhány „miért”-et:
  • mert az eszperantó éppolyan élő, beszélt nyelv, mint bármelyik nép nyelve;
  • mert az eszperantó olyan élő, semleges, nemzetközi nyelv, mely mindenki számára egyenjogú nyelvhasználatot biztosít;
  • mert az eszperantó könnyű, logikus, szerkezete könnyen áttekinthető, szószerkezete a közös európai nyelvkincsre épül, éppen ezért nagyon rövid idő alatt és csekély anyagi áldozattal anyanyelvem mellett még egy nyelvet megtanulok és beszélek;
  • mert az eszperantóból – ugyanúgy mint más nyelvből – állami nyelvvizsgát lehet tenni, diplomához elfogadják, a felvételin többletpontot ér.
  • mert az eszperantó nyelvből lehet érettségit is tenni, sőt az emelt szinten 60% feletti teljesítmény  államilag elismert C típusú nyelvvizsgával egyenértékű és azonos kedvezményeket jelent;
  • mert közvetlenül, tolmács nélkül akarok az emberekkel beszélni és velük gondolatokat cserélni;
  • mert barátokat tudok szerezni magamnak az egész világon és bárhol járok is, tudom, hogy számíthatok a segítségükre;
  • mert az eszperantó megtanulásával alapot szerzek arra, hogy más nyelveket könnyebben, gyorsabban tanuljak meg;
  • mert sok olyan könyvhöz, irodalmi műhöz hozzájuthatok, amelyeket még anyanyelvemen sem tudok megkapni;
  • mert rész vehetek nemzetközi kongresszusokon, találkozókon, ahol barátságokat, ismeretségeket köthetek, ahol egy olyan nemzetközi világban találom magamat, amelyet egyetlen nyelv sem tud biztosítani.